Vilken typ är du, när det gäller hanteringen av kartongavfallet?
Våra återvinningsbehållare för pappersemballage och kartonger svämmar snabbt över på grund av att en del inte viker ihop eller plattar till kartongerna. Vilken typ är du?Den noggranna vikaren, som liksom lilla My, kollar av läget i behållaren, viker ihop sina kartonger innan de slängs. Och kanske till och med hjälper till att städa upp lite i och kring behållaren.Kartongstrimlaren, som med sina knivar och andra verktyg skär ner kartongerna till platta ark, som sedan slängs i behållaren och tar minimal plats.
Karate Kid, som först slänger kartongerna på golvet och sedan stampar på dem tills de blir kompakta paket och därefter slänger de komprimerade kartongerna i behållaren.Anden som försvann. Ja, den som smyger in i sophuset och slänger sina kartoner i behållaren utan att vika ihop dem eller skära ner dem till platta ark eller stampa ihop dem till kompakta paket. Och därefter försvinner hem till sitt.

Tillsammans kan vi hjälpa till att minska kostnaderna för hanteringen av vårt avfall. Genom att vika ihop kartonger, skära ner dem till ark eller att stampa ihop dem till kompakta paket innan du slänger dem i behållaren kan vi minska kostnaderna för sophämtningen. Vi betalar idag över 100 000 kronor för vår avfallshantering/sophämtning.