Ansökan om tillstånd för balkonginglasning
Du som vill montera balkonginglasning ska till styrelsen inkomma med en skriftlig förfrågan om tillstånd att få montera balkonginglasning innan upphandling och montage sker.  Blankett för ansökan, som du kan ladda ner och skriva ut ,finns nederst på denna sida.

Avtal
 En förutsättning för styrelsens godkännande av balkong-inglasningen är att ett balkonginglasningsavtal upprättas mellan bostadsrättshavaren och föreningen. Avtalet reglerar underhålls- och montagefrågor m m. Avtalet skall ha undertecknats av båda parter (förening och bostadsrättshavaren) innan montage får påbörjas.
Blankett för avtal, som du kan ladda ner och skriva ut, finns nederst på denna sida.


Uppvärmning
Balkongen får ej värmas upp genom att varm luft från lägenheten släpps ut på balkongen via öppen balkongdörr eller öppet fönster. Detta därför att man använder husets uppvärmnings-system som inte är dimensionerat för detta samt att man inte tar sin del av värmekostnaderna på ett rättvist sätt. Om man under annan säsong än vinter vill värma balkongen med el är detta tillåtet.Du kan ändra denna exempeltext.