Avflyttningsbesiktningar
Brf Parkdammen kräver fr.o.m. september 2016 att den som säljer sin bostadsrätt i föreningen, inför avflyttning, ska komma in med en begäran att avflyttningsbesiktning av lägenheten görs.
Besiktningen bekostas av föreningen.
Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts som har otillåtna installationer eller ändringar. Det avflyttningsbesiktningen mot föreningen främst omfattar är till största delen olika synliga fel på installationer (vatten, avlopp, värme, ventilation och elsäkerhet) samt synliga konstruktions- och fuktskador på bärande delar, samt öppningsbarhet, låsning och tätning på fönster och säkerhetsdörr. Om anmärkningar finns, åläggs den boende att åtgärda dessa. 
Besiktning bokas hos styrelsens ordförande, tel. 070 3436227, e-post: jan.e.johnsson@tele2.se.