Brf Parkdammen består av 99 lägenheter fördelade på fyra hus vid Bergtallsvägen 20 - 26 i Långbro Park, Älvsjö. Husen är byggda av JM och stod inflyttningsklara under år 2010.
Brf Parkdammen bildades 2008 och antog sina stadgar på sin konstituerande stämma den 26 mars 2008. Stadgarna har ändrats till viss del vid årsstämman 2012.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

Alla lägenheter har uteplats eller balkong.  Möjlighet finns att hyra parkeringsplats i föreningens  garage eller markparkeringsplats.

Vid årsstämman den 19 april 2018 fick styrelsen följande sammansättning:
Ordförande      Jan Johnsson, lgh 242
Ledamöter       Björn Svedheim, lgh 231

                           Henrik Dahlsson, lgh 445
                           Agneta Landeskog, lgh 475
                           Rolf Sundquist, lgh 172
Suppleanter    Richard Löfström, lgh 331
                          Hans Olsson, lgh 341