Brf Parkdammen består av 99 lägenheter fördelade på fyra hus vid Bergtallsvägen 20 - 26 i Långbro Park, Älvsjö. Husen är byggda av JM och stod inflyttningsklara under år 2010.

Brf Parkdammen bildades 2008 och antog sina stadgar på sin konstituerande stämma den 26 mars 2008. Stadgarna har ändrats till viss del vid årsstämman 2012.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

Alla lägenheter har uteplats eller balkong.  Möjlighet finns att hyra parkeringsplats i föreningens  garage eller markparkeringsplats.

Vid årsstämman den 27 april 2020 fick styrelsen följande sammansättning:

Ordförande
Jan Johnsson, lgh 242

Ledamöter
Björn Svedheim, lgh 231
Agneta Landeskog, lgh 475
Henrik Dahlsson, lgh 445
Richard Löfström, lgh 331

Suppleanter
Jan Engström, lgh 461
Malin Christersson, 232
Ulrika Bergström, 163