För att skicka ett e-postmeddelande till någon i styrelsen, klickar du på dennes namn i kolomnen till vänster. Då kommer du till ett formulär länkat till dennes e-post.
Du kan förstås även ringa. Telefonnumret finns i kolumnen till vänster.