JOURTELEFON TILL STYRELSEN
Om du upptäcker fel, som uppstått i föreningens gemensamma utrymmen
- ring då till telefonnr 073 744 08 81.
Den telefonen är bemannad av någon
i styrelsen både vardagar och under helger kl. 9.00 - 22.00.

Om det uppstår något fel i din bostad, får du själv kontakta hantverkare för åtgärd.