Hej och välkommen
till Brf Parkdammen!

Vi finns i Långbro Park i Älvsjö ca 10 km sydväst om Stockholms city.
Parken, som anlades 1906, har genomgått en genomgripande men varsam omvandlig, där de befintliga sekelskiftesbyggnaderna och den klassiska parkanläggningen bevarats och även utvecklats.
För att bevara så mycket som möjligt av parkens grönska har de nya husen byggts huvudsakligen på mark som tidigare utnyttjats för bebyggelse.

JM:s ansvarstid går ut i september 2019 - styrelsen har därför genomfört besiktningar av lägenheterna
Enligt ABT 06 (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader) har JM under ett antal år haft ett garantiansvar för våra byggnader. Nu när garantitiden är över gäller fortfarande för JM en ansvarstid fram till den 7 september 2019. Under ansvarstiden, men efter garantitiden, faller det på beställaren (föreningen) att bevisa ansvar för fel.
Styrelsen har därför genomfört en grundlig besiktning av det som hör till ”det yttre underhållet” dvs. tak, fasader, teknisk utrustning, alla gemensamma utrymmen m m. Besiktningarna har utfallit bra på så vis att vi inte kunnat upptäcka något ”byggfusk”.
Styrelsen har även gått ut med en enkät till våra boende för att få en uppfattning om det skulle finnas fel i lägenheterna som kan omfattas av JM:s tioårsansvar. Av de svar som kommit in har 32 innehållit anmärkningar om fel. Samtliga som anmält fel har fått besök av representanter från styrelsen. Ett fåtal av anmärkningarna är av den arten att de kanske kan hänföras till tioårsansvaret.

Trädgårdsgruppen
behöver förstärkning

Vill du vara med och bidra till att våra entrégårTdar och rabatter förblir vackra, välskötta och inte torkar ur vid torrperioder? Då är du välkommen till föreningens trädgårdsgrupp, som behöver förstärkning. Tag kontakt med Inger Olsson, lgh 341, för att få mer information och för att anmäla ditt intresse. Inger når du på telefon 073 809 57 72. Du kan också ta kontakt med Jan Johnsson, som du når på telefon 070 343 62 27.

Rapport från årsstämman
Den 2 maj genomfördes föreningens årsstämma i Mariasalen i församlingshuset i Fruängen. Vid stämman behandlades bl.a. styrelsens förvaltning under 2018 och val av ny styrelse. För att få en komplett bild av vad som avhandlades på stämman hänvisar vi till protokollet, som kommer att distribueras till alla hushåll.
Den nya styrelsen består av Jan Johnsson, ordförande, lgh 242, Björn Svedheim, sekreterare, lgh 231, ledamöterna Henrik Dahlsson, lgh 445, Agneta Landeskog, lgh 475, och Rolf Sundquist, lgh 172. Till suppleanter i styrelsen omvaldes Hans Olsson, lgh 341, och Richard Löfström, lgh 331. Ny i styrelsen är Jan Engström, lgh 461, som valdes in som suppleant.
Styrelsens sammansättning med namn, telefonnummer och e-postadresser kommer att anslås i samtliga portar.

Senaste nytt

  • Enligt uppgift ska JM återställa gräsytan intill vår garageinfart senast vecka 24 (10 – 14 juni).
  • Apcoa har ändrat betalningsdatum för parkeringsplatserna utan att avisera eller kontakta föreningen. Styrelsen kommer att kontakta Apcoa i ärendet.
  • Ett tips som vi fick i samband med uppdateringen av underhållsplanen är att kolla slangarna till diskmaskinerna – de kan ha åldrats och torkat efter tio års användning så att det finns risk för att de spricka med vattenskador som följd!


Lyckad vårstädning trots rusk och regn
Trots småruggigt väder med stundtals strilande regn blev vår vårstädning den 19 maj en lyckad dag. Nästan alla som anmält sig för att bidra i arbetet kom. Arbetet flöt bra under gott humör. Allt som var tänkt att göras blev gjort. Efter avslutat arbete samlades ca 40 vuxna och 9 barn i på lekplatsen för grillkorv, frukt, muffins, medhavd dricka och trevlig samvaro. Stort tack till er alla som bidrog till ett gott arbete och en trevlig dag!

Vilken typ är du?
Gå in under fliken "Vilken typ är du?" för att kolla hur du bidrar till föreningens trivsel.
Klicka här för att komma dit.