Nytillträdd ordförande: "En stabil
ekonomi är ryggraden för föreningen"


Efter 11 år har nu ett ordförandeskifte skett i Parkdammen och jag är nyvald ordförande. Ett hedersamt uppdrag med ett omfattande ansvar. Och tillsammans med en fräsch nygammal styrelse ska vi göra vårt bästa för att hantera föreningens olika områden.
Jag har varit ledamot i Parkdammens styrelse sedan 2014, så de flesta av föreningens stora och små frågor som passerat styrelsen är jag väl bekant med. Mina områden som styrelseledamot har främst haft det ekonomiska perspektivet och det kommer jag att fortsätta hålla fast vid. En stabil ekonomi med ett gott kassaflöde är ryggraden för föreningen. Framåt ska vi nu jobba vidare med att se över avtal som rullat på i många år, för att hitta konkurrenskraftiga och framförallt prisvärda lösningar. Eller konstatera att vi kanske redan har de bästa …
Min drivkraft är också att ställa frågor, vända på stenar och min favoritfråga är ”Varför?”.  Allt i syfte att hitta de bästa möjligheterna för att hålla nere kostnader, men dock inte på bekostnad av kvalitet eller en försvagad ekonomi för föreningen. Hållbarhetsperspektivet behöver vi också luta oss emot i alla våra frågor och det gäller både miljö, ekonomi och socialt.
Min ambition med att leda den nya styrelsen (kontaktuppgifter hittar du här) är att skapa ett arbetssätt där vi alla tar på oss olika ansvarsområden, men jobbar tillsammans med lösningarna. Jag ser också dialogen med er medlemmar som värdefull. Tanken är också att på sikt utveckla kommunikationen över webb och e-post, och vi har som ni vet börjat att samla in era kontaktuppgifter för detta ändamål.
Vi i styrelsen återkommer med rapporter när vi kommit igång med vårt arbete och jag vill tillsvidare önska er alla en skön vår!

Agneta Landeskog
Ordförande Brf Parkdammen

Årsmötet beslutar om
installation av laddboxar

Brf Parkdammens årsmöte genomfördes med en telefonkonferens den 22 april där styrelsen informerade om utfallet av poströstningen som genomfördes till den 15 april. Årsmötet ställde sig bakom styrelsens förslag att inrätta 12 laddplatser, åtta i garaget och fyra utomhus. Styrelsens förslag var ett svar på en motion som lämnades till årsmötet 2020, med krav på att utreda förutsättningarna för att installera laddplatser vid föreningens garageplatser. Utredningen presenterades till årsmötet och vid telefonkonferensen gavs kompletterande svar på de frågor medlemmarna ställt i frågan. Nu sätter styrelsen i gång med att genomföra medlemmarnas beslut. Mer information följer framöver om installation, kösystem och kostnader.   

Hur får vi kontakt med dig?
Vid olika tillfällen behöver styrelsen nå ut snabbt med information till eller av annan anledning få kontakt med boende i Brf Parkdammen
Därför har styrelsen beslutat att upprätta ett register med kontaktuppgifter till er som bor i Brf Parkdammen. Registret ska innehålla namn, lägenhets-nummer, telefonnummer och e-postadress.
Du kan hjälpa oss att upprätta registret genom att skriva ner dina uppgifter på ett papper och lägga det i föreningens brevlåda, Bergtallsvägen 20. Eller så kan du mejla dina uppgifter till Agneta Landeskog. Hennes e-postadress är agneta@landeskog.se. Agneta har styrelsens uppdrag att upprätta registret som endast ska användas för internt bruk inom föreningen. Har du frågor om registret kan du ringa till Agneta på tel. 070-665 54 29.

Välkommen
till Brf Parkdammen

Vi finns i Långbro Park i Älvsjö ca 10 km sydväst om Stockholms city. Parken, som anlades 1906, har genomgått en genomgripande men varsam omvandlig, där de befintliga sekelskiftesbyggnaderna och den klassiska parkanläggningen bevarats och även utvecklats.
För att bevara så mycket som möjligt av parkens grönska har de nya husen byggts huvudsakligen på mark som tidigare utnyttjats för bebyggelse.

Tänk på att minska smittspridningen! 

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar, exempelvis genom att undvika större sociala sammanhang
  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten