Hej och välkommen
till Brf Parkdammen!

Vi finns i Långbro Park i Älvsjö ca 10 km sydväst om Stockholms city.
Parken, som anlades 1906, har genomgått en genomgripande men varsam omvandlig, där de befintliga sekelskiftesbyggnaderna och den klassiska parkanläggningen bevarats och även utvecklats.
För att bevara så mycket som möjligt av parkens grönska har de nya husen byggts huvudsakligen på mark som tidigare utnyttjats för bebyggelse.

Hur ser du på din bostadsrättsförening?
För andra året publicerar Sveriges BostadsrättsCentrum Sveriges Bostadsrättsrapport. Drygt 1 000 bostadsrättsägare i åldrarna 18 - 65 år har fått ge sin syn på svenska bostadsrättsföreningar utifrån ett ekonomiskt, juridiskt samt hållbarhets- och framtidsperspektiv i en branschundersökning genomförd av Ipsos NORM.
Andelen som oroar sig för ränteökningar har ökat från 28 procent ifjol till 45 procent i år. Dessutom uppger varannan svensk bostadsrättsägare att de bekymrar sig över att styrelsen saknar tillräcklig kompetens. Nästan lika många är oroliga över att föreningen inte planerar tillräckligt för framtidens utmaningar.  Stämmer det med hur vi har det i vår bostadsrättsförening? Vad tycker du? Hör gärna av dig till styrelsen och berätta.

God strämning på grillfesten
Föreningens traditionella grillträff, som ägde rum den 25/8, präglades av ett soligt sensommarväder och ett fyrtiotal soliga glada deltagare relativt jämt fördelade från våra fyra hus.
Tack alla ni gamla medlemmar, nygamla medlemmar och ni nyinflyttade som bidrog till att det blev en trevlig eftermiddag.

Rapport från årsstämman 2019
Den 2 maj genomfördes föreningens årsstämma i Mariasalen i församlingshuset i Fruängen. Vid stämman behandlades bl.a. styrelsens förvaltning under 2018 och val av ny styrelse. För att få en komplett bild av vad som avhandlades på stämman hänvisar vi till protokollet, som kommer att distribueras till alla hushåll.
Den nya styrelsen består av Jan Johnsson, ordförande, lgh 242, Björn Svedheim, sekreterare, lgh 231, ledamöterna Henrik Dahlsson, lgh 445, Agneta Landeskog, lgh 475, och Rolf Sundquist, lgh 172. Till suppleanter i styrelsen omvaldes Hans Olsson, lgh 341, och Richard Löfström, lgh 331. Ny i styrelsen är Jan Engström, lgh 461, som valdes in som suppleant.
Styrelsens sammansättning med namn, telefonnummer och e-postadresser kommer att anslås i samtliga portar.

Checklista om
en nyckel försvinner

  • Leta noga överallt och när det är gjort: leta en gång till (ofta finns den i kläder eller i en väska).
  • Om du konstaterar att en lägenhetsnyckel verkligen är borta och du inte är hemma: ta dig hem för att säkra bostaden. Eller be någon annan hålla koll tills du hunnit byta lås.
  • Meddela bostadsrätts-föreningen och om möjligt spärra nyckeln.
  • Gör förlustanmälan hos Polisen.
  • Kolla med polisens hittegods och eventuellt lokaltrafikens hittegods om nycklarna försvunnit på allmän plats.
  • Fundera på att märka dina nycklar med en kodbricka (från till exempel Stöldskydds-föreningen). Det ökar rejält chanserna att få tillbaka en borttappad nyckel.
  • Om du inte hittar eller får tillbaka nyckeln – byt lås till lägenheten. För att byta lås eller få en ny nyckel tar du kontakt med föreningens låssmed Aspuddens Lås i Västertorp och för att få hjälp ska du visa legitimation och kontraktet på lägenheten.