Hej och välkommen
till Brf Parkdammen!

Vi finns i Långbro Park i Älvsjö ca 10 km sydväst om Stockholms city.
Parken, som anlades 1906, har genomgått en genomgripande men varsam omvandlig, där de befintliga sekelskiftesbyggnaderna och den klassiska parkanläggningen bevarats och även utvecklats.
För att bevara så mycket som möjligt av parkens grönska har de nya husen byggts huvudsakligen på mark som tidigare utnyttjats för bebyggelse.

Tid och plats för
årsstämman kan ändras

På grund av coronavirusets utbredning i Sverige är det osäkert om föreningens årsstämma kan hållas på den tid och plats som tidigare har aviserats. Att årsstämman kommer att hållas är däremot säkert.
Kallelse till stämman kommer att distribueras till samtliga medlemmar tillsammans med årsredovisning och andra handlingar senast två veckor innan stämman. På kallelsen får du information om tid och plats för stämman

Årsbokslut 2019
visar positivt resultat

Resultaträkningen i årsredovisningen för 2019 visar ett positivt resultat som uppgår till 149 598 kronor trots oförutsedda kostnader högre än 300 000 kronor. Hur det blev så och varför det blev så får du veta om du kommer till föreningens årsstämma som äger rum måndagen den 27 maj. Kallelse med dagordning, årsredovisning och information om tid och plats skickas ut ca en månad innan stämman.

Idéer, erfarenheter? Engagera dig!
Har du idéer, erfarenhet och ett engagemang som kan
komma till nytta i styrelsens arbete; anmäl då ditt intresse
för att ingå i styrelsen till valberedningen.
Har du tips, idéer och förslag i övrigt beträffande styrelsens sammansättning, ber vi dig att ta kontakt med valberedningens sammankallande, Britt-Marie Lilljeqvist, tel. 070 714 17 34, e-post: fam.lilljeqvist@gmail.com.


Aktuellt
  • Årsstämma, måndagen den 27 april 2020, kl 18.45, Mariasalen, Vårfrukyrkan, Fruängens Kyrkogata 3. Väl mött!
  • Tid och plats kan ändras - uppdaterad information på denna sida!