Hej och välkommen
till Brf Parkdammen!

Vi finns i Långbro Park i Älvsjö ca 10 km sydväst om Stockholms city.
Parken, som anlades 1906, har genomgått en genomgripande men varsam omvandlig, där de befintliga sekelskiftesbyggnaderna och den klassiska parkanläggningen bevarats och även utvecklats.
För att bevara så mycket som möjligt av parkens grönska har de nya husen byggts huvudsakligen på mark som tidigare utnyttjats för bebyggelse.

Årsavgifterna oförändrade 2021
Styrelsen har nu fastställt budgeten för år 2021 och beslutat att årsavgifterna ska vara oförändrade under 2021. Det blir inte heller någon höjning av avgifterna för garageplats eller markparkering. 
Genom god ekonomisk hushållning har vi kunnat genomföra större kostnadskrävande projekt, som till exempel installationer på taken för ökad säkerhet och omfattande underhållsarbeten i värmecentralen samt att ha amorterat föreningens lån med 2 000 000 kr och ändå gå in i det kommande året med god ekonomi och likviditet. Vi räknar med ett årsresultat på plus, minus, noll efter avsättning till underhållsfonden. 

Inget fett ska spolas ner
Fett som spolas ner i avloppet stelnar och fastnar i fastighetens ledningar och kommunens avloppssystem. Det leder till att rörens kapacitet försämras och till slut kan det bildas fettproppar. Stopp i rören kan ge stora problem, som källaröversvämningar eller utsläpp av avloppsvatten i sjöar och vattendrag. Matolja och fett från stekpannor och kastruller torkas ur med hushållspapper och läggs i matavfallspåsen eller i soppåsen. Frityrolja som använts lart hälls i flaska eller dunk och lämnas till miljöstationen eller återvinningscentralen. Förslut förpackningen och märk den med vad innehållet är innan du lämnar. 

Kontrollbesiktningen genomförd

Den 5 och 6 oktober genomfördes de kontrollbesiktningar av badrummen som JM krävt att få göra. Vid besiktningarna deltog, förutom en representant från JM, en representatant från Höganäs (materialleverantör), en representant från Stockholms Platt, Bygg & Fastighetsservice AB samt som observatör styrelsens ordförande Jan Johnsson från Brf Parkdammen. När besiktningsgruppen, som inte är beslutande i ärendet, sammanställt sina rapporter och överlämnat dem till JM:s regionledning kan förhandlingarna mellan föreningen och JM fortsätta. 

Tänk på att minska smittspridningen! 

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar, exempelvis genom att undvika större sociala sammanhang
  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten