Hej och välkommen
till Brf Parkdammen!

Vi finns i Långbro Park i Älvsjö ca 10 km sydväst om Stockholms city.
Parken, som anlades 1906, har genomgått en genomgripande men varsam omvandlig, där de befintliga sekelskiftesbyggnaderna och den klassiska parkanläggningen bevarats och även utvecklats.
För att bevara så mycket som möjligt av parkens grönska har de nya husen byggts huvudsakligen på mark som tidigare utnyttjats för bebyggelse.

JM vill göra egen
besiktning av badrummen

JM har nu fått svar från försäkringsbolaget som granskat vårt underlag gällande badrummen och de anser att JM inte agerat i vårdslöshet i det här fallet. Enligt AB/ABT kap 5 § 6 är entreprenören ansvarig för väsentligt fel som framträder efter utgången av garantitiden om felet visas ha sin grund i vårdslöshet av entreprenören.
Besiktning av tio lägenheter
För att få en uppfattning om vad som anses bristfälligt skulle JM dock vilja göra en egen bedömning genom att själva besiktiga ca 10 lägenheter plockade utifrån besiktningsprotokollet. För att kunna göra denna bedömning krävs vid besiktningen ett visst mått av förstörande ingrepp i badrummen, men dessa ska ändå kunna användas. Om föreningen godkänner en sådan undersökning så återkommer JM med de lägenhetsnummer de skulle vilja avsyna och därefter kan processen fortsätta och förhandlingarna komma igång.

TV-utbudet blir digitalt från 8/9
Nu moderniserar ComHem sitt TV-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september går de över till helt digitala TV-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via TV-uttaget, utgår. Om du tittar analogt i dag behöver du därför ändra till digital-TV på din tv hemma. Det kan du göra redan nu.
Från mitten av augusti börjar en informationstext rulla i TV-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-TV. Får du ingen informa-tionstext i din TV-ruta under augusti behöver du inte göra någon. Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp ComHem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777. All information och tips på hur du ändrar till digital-TV finns på ett flertal språk på comhem.se/digitalisering.

Stiltje på räntemarknaden
Sedan den höga volatiliteten på de globala räntemarknaderna under den mest akuta fasen av coronapandemin under våren, har det rått i det närmaste stiltje. Detta bortsett från en dramatisk nedgång i den italienska statslåneräntan efter att det europeiska stödpaketet kom på plats. En utdragen ekonomisk återhämtning och en rad strukturella faktorer bör ge låga räntor många år till framöver. Det innebär i så fall också att både de rörliga och bundna boräntorna förblir låga. Det förefaller vara en låg risk att välja rörlig boränta samtidigt som det är billigt att binda räntan på lite längre tider. Hushållen har inte orealistisk låga boränteförväntningar, snarare för höga. Läs mer i Boräntenytt, nr 4, 2020, från SBAB.

Tänk på att minska smittspridningen! 

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar, exempelvis genom att undvika större sociala sammanhang
  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten