Hej och välkommen till

Brf Parkdammen!

Vi finns i Långbro Park i Älvsjö ca 10 km sydväst om Stockholms city.
Parken, som anlades 1906, har genomgått en genomgripande men varsam omvandlig, där de befintliga sekelskiftesbyggnaderna och den klassiska parkanläggningen bevarats och även utvecklats.
För att bevara så mycket som möjligt av parkens grönska har de nya husen byggts huvudsakligen på mark som tidigare utnyttjats för bebyggelse.

Äntligen balkongsäsong - men vad gäller?
Sommaren är här och det brukar innebära sköna dagar med balkonghäng och grillkvällar. Det kan dock medföra en del bekymmer. Det är nämligen vanligt att det uppstår tvister där boende känner att de blir störda av grannar. Vi har svaren på vad som gäller för de två vanligaste bekymren som kan uppstå på balkongen.
Grannar får tåla balkongrökning
Att en granne röker på balkongen kan uppfattas som mycket störande. Om det ska vara tillåtet eller inte att röka på sin egen balkong kan lätt leda till heta diskussioner. För några år sedan avgjorde miljödomstolen en där en boende hade begärt att få grannens rökning på balkongen reglerad. Miljödomstolen slog då fast att grannar som röker på balkongen inte är en så allvarlig störning att det bör förbjudas och att boende i flerbostadshus får lov att tåla vissa störningar från grannarna. Domstolen konstaterade ändå att tobaksrök kan utgöra en olägenhet för människors hälsa om den regelbundet tränger in i bostadslägenheten. Men om man inte besväras av tobaksröken när man stänger fönster och dörrar är störningen inte är så allvarlig så att den kan förbjudas. En normal rökning på en balkong blir därför svår att förbjuda.

Grillning på balkongen – inte helt okomplicerat
Grillning på balkongen kan medföra både brandfara och att grannar klagar på röklukt men det finns inte något lagförbud mot att grilla på balkongen. Hyresvärden eller styrelsen har rätt att sätta upp egna regler för vad som gäller i fastigheten. Det går till exempel att begränsa grillning på balkongen till elgrill och istället hänvisa till en allmän grillplats på gården för användande av kolgrill.
Text: Fastighetsägarna

För vår Brf Parkdammen gäller att det är tillåtet att grilla med elgrill på balkonger och lägenheternas uteplatser och med kol- eller gasolgrill på föreningens lekplats.

 MBF:s öppettider under sommaren
Kontoret hos vår ekonomiske förvaltare, Mälardalens BostadsrättsFörvaltning, har begränsad öppettid under följande veckor:
Vecka 27: halverade öppettider 08.00 – 12.00
Vecka 28: helstängt
Vecka 29: helstängt
Vecka 30: halverade öppettider 08.00 – 12.00
 

Vilken typ är du?
Gå in under fliken "Vilken typ är du?" för att kolla hur du bidrar till föreningens trivsel.
Klicka här för att komma dit.